Vi värnar om dina personuppgifter

Vi värnar om dina personuppgifter – GDPR

Gröndals Camping är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter du registrerar eller delger oss. Vi kommer behandla dina personuppgifter i syfte att administrera bokning och betalning, liksom för att skicka information som du begärt.

Du har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt ändrade eller felaktiga uppgifter.

Vill du som kund ta del av uppgifterna, kontakta Gröndals Camping för frågor via info@grondalscamping.se

Följ oss